LANDBRUG

KRENKERUP LANDBRUG

Brugen af den omkringliggende jord har alle dage været et vigtigt omdrejningspunkt for Krenkerup Gods. Vi har dyrket den Lolland­ske jord i mere end 650 år, og i generationer har vi tænkt og ar­bej­det langsigtet med res­pekt for naturen.

Landbruget på Krenkerup Gods er fordelt på 7 hovedgårde med et tilhørende stort areal, hvor 5 ligger omkring Sakskøbing og 2 ved Nakskov. I det konventionelle sædskifte dyrkes korn, græs- og kløverfrø, raps og specialafgrøder på de ca. 1800 hektar, der ligger omkring Sakskøbing, og strækker sig mod Nakskov.

Vi har igennem de sidste 35 år snittet og nedmuldet det meste halm fra vores kornmarker og frømarker, for at forbedre jordstrukturen ved at øge bestanden af regnorme og andre nytteinsekter i jorden.

Vi har siden 2003 anvendt GPS teknologi i større og større udstrækning, og har i dag GPS-anlæg til alle vores maskiner, der kører i marken. Alle marker er målt præcist op, og vi har faste kørespor rundt i hele marken, så vi er mest muligt effektive og bruger så lidt diesel, sliddele mm. som muligt.

KRENKERUP LANDBRUG

Brugen af den omkringliggende jord har alle dage været et vigtigt omdrejningspunkt for Krenkerup Gods. Vi har dyrket den Lolland­ske jord i mere end 650 år, og i generationer har vi tænkt og ar­bej­det langsigtet med res­pekt for naturen.

Landbruget på Krenkerup Gods er fordelt på 7 hovedgårde med et tilhørende stort areal, hvor 5 ligger omkring Sakskøbing og 2 ved Nakskov. I det konventionelle sædskifte dyrkes korn, græs- og kløverfrø, raps og specialafgrøder på de ca. 1800 hektar, der ligger omkring Sakskøbing, og strækker sig mod Nakskov.

Vi har igennem de sidste 35 år snittet og nedmuldet det meste halm fra vores kornmarker og frømarker, for at forbedre jordstrukturen ved at øge bestanden af regnorme og andre nytteinsekter i jorden.

Vi har siden 2003 anvendt GPS teknologi i større og større udstrækning, og har i dag GPS-anlæg til alle vores maskiner, der kører i marken. Alle marker er målt præcist op, og vi har faste kørespor rundt i hele marken, så vi er mest muligt effektive og bruger så lidt diesel, sliddele mm. som muligt.

F A K T A


LANDBRUGSAREAL

Landbrugsarealet på ca. 1850 hektar er delt mellem syv hovedgårde; fem omkring Sakskøbing og to ved Nakskov.

GEOLOGI

Området omkring Sakskøbing beskrives geologisk som en smeltevandsdal fra istiden. Jorden er derfor fuld af sten, flintesten og store granitsten, og vi bruger hvert år ca. 1.000 mandetimer på stensamling på markerne.

JORDBUND

Så vidt angår jordbundstilstanden generelt, har vi alt fra flyvesand til stiv lerjord og arealer med tørv. Dog udgør størstedelen af jorden middel leret jord.

VIRKSOMHEDENS HISTORIE

KLIMA OG MILJØ

I de kommende år arbejder vi på Krenkerup Gods henimod at drive et præcisionslandbrug - til glæde for både klima, miljø og økonomi.
 
Ved hjælp af tildelingskort og gradueret brug af både planteværn og gødning, vil vi minimere vores forbrug, men holde samme udbytte.