GÅ PÅ JAGT

Som jagtlejer er du ansvarlig for vildtudsætning og -pleje, herunder kontrol med skadevoldende vildt. Jagtdistrikterne udlejes på femårige kontrakter.

KRENKERUPS JAGTREVIRER

 • Holmeskovsjagten: 288,2 ha
 • Frostrupjagten: 87,2 ha
 • Rykkerupjagten: 176,0 ha
 • Fyrrevængetjagten: 522,62 ha
 • Rosenlundjagten: 288,8 ha
 • Radsted Øst Jagten: 192,0 ha
 • Radsted Vest Jagten: 131,1 ha
 • Idalundjagten: 258 ha
 • Nørregårdjagten: 128,1 ha
 • Maltrupjagten: 676,0 ha
 • Christiansdaljagten: 261,0 ha
 • Sæbyholmjagten: 240,5 ha

Nedenfor kan du læse om udvalgte af vores jagtrevirer. Kontakt os, hvis du ønsker yderligere information eller syn af revir og faciliteter.

RADSTED VEST JAGTEN, 131 ha.

Radsted Vest Jagten udgøres af 131 ha. skov, som har en rigtig fin fordeling af nål og løv. Skoven byder både på tætte arealer hvor vildtet kan finde ro og lysåbne arealer som giver rigtig fine muligheder for jagt med såvel riffel som haglbøsse. Et overkommeligt revir tæt på motorvejen og i absolut overskuelig afstand fra bl.a. København.

OBS! DENNE JAGT ER UDLEJET

Har du spørgsmål, eller vil du skrives op til denne jagt, kan du kontakte os via formularen på denne side. 

CHRISTIANSDALJAGTEN, 261 ha.  

Christiansdaljagten ligger lige uden for Nakskov bymidte. Jagten er samlet rundt om den gamle hovedgård Christiansdal, som ligger i centrum af reviret. Herfra er der rigtig fin adgang til den lille skovpart som hører til jagten samt de 7 gode remisser, som ligger jævnt fordelt på de omkringliggende marker.

Der er mulighed for at udsætte 7 fasaner pr. ha igennem en godkendt biotopplan som Godset sørger for. Ønskes der udsat mere vildt er det op til jagtlejeren at bekoste de ekstra biotop tiltag som giver mulighed herfor. Der forekommer råvildt på reviret og der er også mulighed for andetræk i de remisser med tilgængeligt vandspejl. Der er gode muligheder for opbevaring af materiel på Christiansdal avlsgård og der er tilknyttet en simpel jagtstue til jagten også.

OBS! DENNE JAGT ER UDLEJET

Har du spørgsmål, eller vil du skrives op til denne jagt, kan du kontakte os via formularen på denne side. 

 

MALTRUPJAGTEN, 676 ha.

Maltrupjagten er en helt unik jagt med et pragtfuldt revir, der er ligeligt fordelt på skov og ager. Med store professionelle revirer, mergelgrave, sumparealer, vandhuller i skov og levende hegn, er dette Krenkerup Gods’ bedste revir.

En stor bolig til skytte med familie, samt separat jagtstue med eget bad og WC sætter prikken over i’et. Boligen ligger helt ned til Sakskøbing fjord, der løber langs med hele reviret ind til Sakskøbing by.

Der er sikavildt, dåvildt og råvildt på reviret. Herudover er der et fantastisk andetræk med mange krikænder og selvfølgelig gråænder. I det lidt sumpede areal er der såvel sneppe som bekkasin. Dette er reviret til det kræsne konsortium, som sætter jagtoplevelsen i højsædet og interesserer sig for bæredygtig jagt.

OBS! DENNE JAGT ER UDLEJET

Har du spørgsmål, eller vil du skrives op til denne jagt, kan du kontakte os via formularen på denne side. 

 

 

F A K T A

Som jagtlejer er du ansvarlig for vildtudsætning og -pleje, herunder kontrol med skadevoldende vildt.

Jagtdistrikterne udlejes på femårige kontrakter.

 

 

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål vedr. jagtrevirerne, kan du kontakte os her: