KRENKERUP GODS

KRENKERUP GODS - HISTORIE

Krenkerup Gods nævnes første gang i 1367, og er siden gået i arv gennem generationer. I dag er Krenkerup Gods drevet af 18. generation, og er en moderne land- og skovbrugsvirksomhed med tilhørende bryggeri og polo-bane.

Krenkerups oprindelse

Første gang man støder på navnet Krenkerup, er i 1367. Dengang udgjorde Krenkerup en landsby-hovedgård, formodentlig opført som bindingsværk, med Axel Gøye som ejer. Den ældste del af den eksisterende bygning stammer fra 1480 og bestod dengang af et grundmuret hus i stokværk, opført af Eskild Gøye. Det indgår nu som en del af den østlige sektion af nordfløjen.

Godsets tilblivelse

Hovedbygningen blev bygget som et 4-fløjet anlæg af Mogens Gøye omkring 1546. Han var rigshovmester, og i 1534 var han med til at gennemtvinge valget af Chr. d. 3 og dermed reformationen. Mogens Gøyes datter, Birgitte Gøye, menes at være født på Krenkerup. Det var hende, der sammen med sin mand, Herluf Trolle, oprettede Herlufsholm kostskole.

Tilbygninger

Den næste ændring af bygningen blev udført af Palle Rosenkrantz, lensmand på Aalholm og Nykøbing Falster. I 1631 tilbyggede han endnu et stokværk på nordfløjen samt det ottekantede hjørnetårn. Hans forbogstaver og årstal findes på den nordligste facade af slottet. I 1689 nedbrændte den sydlige fløj, og siden den dato er der kun sket små forandringer af slottets konstruktionsmæssige udseende.

Juliane Frederikka Christiane comtesse Reventlow giftede sig med Carl August fyrst Hardenberg i 1774 og tog navnet Hardenberg-Reventlow. Krenkerups navn blev ændret til Hardenberg, og i 1815 ændredes stamhuset Krenkerup til grevskabet Hardenberg-Reventlow.

Restaurering

Lensgreve Henrik Ludvig Haugwitz-Hardenberg-Reventlow restaurerede bygningen i 1938 og tilbageførte navnet til Krenkerup i 1939. 

Siden 1367 har Krenkerup ikke været handlet, men er i stedet gået i arv gennem de sidste 650 år. Krenkerup Gods drives nu af 18. generation, som yderligere har udvidet godsets aktiviteter med Krenkerup Bryggeri, Krenkerup Traktørsted og Krenkerup Polo.

F A K T A


AREAL

Hele godset udgør ca. 3.700 ha.

LANDBRUG

Landbruget udgør ca. 1850 ha. og er fordelt på syv hovedgårde, hvoraf de fem ligger omkring Sakskøbing og to ved Nakskov.

BRYGGERI 

Krenkerup Bryggeri og Krenkerup Traktørsted er blandt de nyere tiltag på godset. Første bryg på bryggeriet blev sat over 12. august 2008.

SKOV

Skovdistriktet udgør ca. 1850 ha. og er fordelt på otte skove, som ligger omkring Sakskøbing. Ca. 1.500 ha. er bevokset.

JAGT

Jagten er udlejet til 13 konsortier, der alle er mere eller mindre lokalt tilknyttede.

LEJEMÅL

Godset administrerer cirka 45 lejeboliger.

POLO

Krenkerup Polo administrerer Danmarks første og eneste Fullsize Polobane beliggende i smukke omgivelser ved Krenkerup Godskontor.

INTERESSERET I LEJEBOLIG?